Neden Eder?

Neden Eder’e Üye Olmalısınız ?

Eder’in amacı e-ticaret sektörüne katma değer yaratmaktır.

Elektronik Ticaret Sektörü’ne hizmet veren firmalar Eder’e üye olmakla standartlarını yükseltecek pek çok olanaktan faydalanır.

Mesleki Gelişim

Eder, üyelerinin mesleki faaliyetlerinde gelişerek değişen şartlara kolay uyum sağlayabilmeleri için eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemektedir.

İşbirlikleri

Eder elektronik ticaret sektörünü geliştirmek amacıyla pek çok ulusal ve uluslararası kuruluş ile işbirlikleri yapmaktadır. Bu işbirlikleri ile üyelerimiz gelişimlerine katkıda bulanacak yayınları takip Ederek düzenlenen etkinlikler ve eğitim programlarından avantajlı koşullarda yararlanabilirler.

Etik Kuralların Oluşturulması

Eder Üyelerinin çıkarlarını gözetmek ve sektörde haksız rekabeti önlemek için etik kuralların oluşturularak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasında önder sivil toplum kuruluşu olarak hareket etmeyi hedeflemektedir.

Temsil

Eder, üyelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda meslek grubu olarak temsilini sağlar. Türkiye’de mesleki standartların yükseltilmesi için üyelerini gerekli ortamlarda temsil Ederek sözcü rolünü üstlenir.

Ortak Platform

Eder, Elektronik Ticaret Sektörü için hizmet veren tüm sektörler, firmalar ve şahıslar için ortak bir platform yaratarak, sektörün gelişmesi için somut öneri ve tavsiyelerde bulunur. E-Ticaret sektörüne altyapı sağlayan firmalar kendi içinde de sektörel anlamda farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda Eder’de üyeler arasında ortak platformlar yaratmak amacıyla “Çalışma Grupları” oluşturulmuştur.

İletişim Ağı

Eder Üyeleri çeşitli ortamlarda bir araya gelerek fikir ve bilgi paylaşma imkanı bulurlar. Eder, elektronik ticaret gündemini takip Ederek, üyelerini sektördeki gelişmeler hakkında bilgilendirir.