Hakkımızda

Eder, elektronik ticaret sitelerine altyapı hizmetleri sağlayan firmaların derneğidir.

Ülkemizde e-ticaret kültürünün arttırılması ve sektörel standartların oluşturulması amacıyla 2011 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

Eder tüm e-ticaret sektörü mensuplarıyla işbirliği içinde sektörün etik kurallar çerçevesinde genişlemesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak üyeleri için katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Amacımız, ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişerek yaygınlaşması için;

 • Elektronik ticaret altyapılarında sürdürülebilir hizmet kalitesi ve güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • E-ticaret altyapı hizmeti almış olan sanal mağaza işletmelerinin yüksek kalitede ve üst düzey güvenlik sistemleri ile e-ticaret yapabilmelerini sağlamak,
 • Dünyada elektronik ticaret alanında yaşanan gelişmeleri takip ederek sektörümüzün dünya ile entegre olmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyelerimizin mesleki anlamda gelişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Dernek üyeleri arasında dayanışmaya, bilgi alışverişine, etkileşime ve işbirliğine dayalı ve sürekli gelişimi hedefleyen bir iletişim ortamı yaratmak,
 • Tüketicilerin e-ticaret alışkanlıklarını daha fazla benimsemesi için kamuoyu nezdinde e-ticaretin itibarını yükseltmek,
 • Sektörün gelişmesi için gereken veya gelişmesi önünde engel teşkil eden yasal düzenlemelerin ilgili kurumlarca düzenlenmesinde aracı olmak,
 • Elektronik ticaret sektörünün; üyelerimiz, sanal mağaza işletmeleri ve tüketiciler nezdinde güvenilir ve adil şartlarda gelişebilmesi için gereken hukuki mevzuatların oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.

Ayrıca,

 • Fuarlar,
 • Konferanslar,
 • Eğitimler,
 • Sertifika Programları,
 • Seminerler,
 • Araştırmalar ve Anketler düzenlemek veya bu tür organizasyonlarda yer almak üzere ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.