x
Amacımız

Ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişerek yaygınlaşması için;

o Elektronik ticaret altyapılarında sürdürülebilir hizmet kalitesi ve güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

o e-Ticaret altyapı hizmeti almış olan sanal mağaza işletmelerinin yüksek kalitede ve üst düzey güvenlik sistemleri ile
e-ticaret yapabilmelerini sağlamak,

o Dünyada elektronik ticaret alanında yaşanan gelişmeleri takip ederek sektörümüzün dünya ile entegre olmasını sağlayacak
faaliyetlerde bulunmak,

o Üyelerimizin mesleki anlamda gelişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

o Dernek üyeleri arasında dayanışmaya, bilgi alışverişine, etkileşime ve işbirliğine dayalı ve sürekli gelişimi hedefleyen
bir iletişim ortamı yaratmak,

o Tüketicilerin e-ticaret alışkanlıklarını daha fazla benimsemesi için kamuoyu nezdinde e-ticaretin itibarını yükseltmek,

o Sektörün gelişmesi için gereken veya gelişmesi önünde engel teşkil eden yasal düzenlemelerin ilgili kurumlarca
düzenlenmesinde aracı olmak,

o Elektronik ticaret sektörünün; üyelerimiz, sanal mağaza işletmeleri ve tüketiciler nezdinde güvenilir ve adil şartlarda
gelişebilmesi için gereken hukuki mevzuatların oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.

EDER; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,

o Fuarlar ,

o Konferanslar,

o Eğitimler,

o Sertifika Programları,

o Seminerler,

o Araştırmalar ve

o Anketler,

düzenlemek veya bu tür organizasyonlarda yer almak üzere ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.

T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.